Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Bohatá